Linh Kiện Ép Kính

Sản Phẩm Loại Giá khách lẽ
iPhone 11 kính 200k
iPhone 11 nắp sau 150k
iPhone 11 cảm ứng 380k
iPhone 11 màn hình 1950k
iPhone 11 Pro nắp sau 250k
iPhone 11 Pro kính 150k
iPhone 11 Pro cảm ứng 430k
iPhone 11 Pro màn hình 2850k
iPhone 11 Pro Max nắp sau 250k
iPhone 11 Pro Max kính 200k
iPhone 11 Pro Max cảm ứng 450k
iPhone 11 Pro Max màn hình 3750k
Iphone 12 nắp sau 300k
Iphone 12 kính 300k
Iphone 12 màn hình 4350k
Iphone 12 pro nắp sau 300k
Iphone 12 pro kính 300k
Iphone 12 pro màn hình 4350k
iPhone 12 Pro Max nắp sau 300k
iPhone 12 Pro Max kính 300k
iPhone 12 Pro Max màn hình 5750k
iPhone 13 nắp sau 500k
iPhone 13 màn hình 5450k
iPhone 13 Pro nắp sau 600k
iPhone 13 Pro màn hình 5450k
iPhone 13 Pro Max màn hình 7000k
Iphone 13 promax nắp sau 600k
Iphone 5/5s/5c Pin 100k
Iphone 6 phản quang 34k
Iphone 6 kính 38k
Iphone 6 Pin 130k
Iphone 6 cảm ứng rời 80k
Iphone 6 Thay camera sau 200k
Iphone 6 màn hình 450k
Iphone 6 plus kính 41k
Iphone 6 plus cảm ứng rời 85k
Iphone 6 plus Pin 150k
Iphone 6 plus Thay camera sau 250k
Iphone 6s kính 42k
Iphone 6s phản quang 120k
Iphone 6s plus kính 45k
Iphone 6s plus Thay camera trước 150k
Iphone 6s plus phản quang 120k
Iphone 6s plus Thay camera sau 400k
IPhone 7 kính 47k
IPhone 7 phản quang 120k
IPhone 7 màn hình 650k
IPhone 7 plus kính 49k
IPhone 7 plus phản quang 150k
IPhone 7 plus Pin 300k
IPhone 7 plus màn hình 900k
Iphone 8 kính 60k
Iphone 8 nắp sau 100k
Iphone 8 phản quang 180k
Iphone 8 màn hình 800k
Iphone 8 plus kính 55k
Iphone 8 plus nắp sau 120k
Iphone 8 plus Pin 250k
Iphone 8 plus phản quang 180k
Iphone 8 plus màn hình 1100k
Iphone X nắp sau 70k
Iphone X kính 75k
Iphone X cảm ứng 250k
Iphone X màn hình 1750k
Iphone Xr nắp sau 120k
Iphone Xr kính 130k
Iphone Xr cảm ứng 400k
Iphone Xr màn hình 1300k
Iphone Xs nắp sau 70k
Iphone Xs kính 75k
Iphone Xs cảm ứng 250k
Iphone Xs màn hình 1750k
Iphone Xs Max nắp sau 70k
Iphone Xs Max kính 80k
Iphone Xs Max cảm ứng 350k
Iphone Xs Max màn hình 2850k
Ipad 2 (A1395/ A1396/ A1397) cảm ứng rời 100k
Ipad 3 ( A1416/ A1430/ A1403) cảm ứng rời 140k
IPad 4 cảm ứng rời 100k
IPad Air 2(6) kính 100k
IPad Air 2(6) cảm ứng 330k
IPad Air(5) cảm ứng rời 180k
Ipad Gen 5 (2017) cảm ứng rời 180k
Ipad Gen 7 cảm ứng 350k
Ipad Gen 7 màn hình 4400k
Ipad mini 1 cảm ứng rời 140k
Ipad mini 2 cảm ứng rời 140k
Ipad mini 3 cảm ứng rời 190k
Ipad mini 4 kính 90k
Ipad mini 4 cảm ứng 240k
Ipad Pro 10.5 inch màn hình 3900k
Ipad pro 11 (2018) kính 1000k
Ipad pro 11 (2018) cảm ứng 1800k
Ipad Pro 9.7 màn hình 2800k
Ipad Pro 9.7 inch kính 190k
Nắp lưng A9 /A9 pro nắp sau 90k
Samsung A01 màn hình 550k
Samsung A01(2020) cảm ứng 100k
Samsung A02 kính 20k
Samsung A02s kính 20k
Samsung A10 kính 20k
Samsung A10s kính 30k
Samsung A11 kính 20k
Samsung A12 kính 30k
Samsung A20 nắp sau 150k
Samsung A20 kính 20k
Samsung A20 cổ màn hình 90k
Samsung A20 cảm ứng 90k
Samsung A20s kính 30k
Samsung A21S kính 20k
Samsung A3 kính 20k
Samsung A3(2016) nắp sau 50k
Samsung A3(2016) kính 20k
Samsung A3(2017) kính 20k
Samsung A30 nắp sau 150k
Samsung A30 kính 20k
Samsung A30 cảm ứng 90k
Samsung A30 cổ màn hình 90k
Samsung A30S kính 20k
Samsung A30S cổ cảm ứng 80k
Samsung A30S cổ màn hình 80k
Samsung A31 kính 20k
Samsung A40 kính 20k
Samsung A5 kính 15k
Samsung A5(2016) nắp sau 25k
Samsung A5(2016) kính 20k
Samsung A5(2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung A5(2016) cổ màn hình 50k
Samsung A5(2017) kính 18k
Samsung A5(2017) cảm ứng 50k
Samsung A5(2017) cổ màn hình 50k
Samsung A50 nắp sau 150k
Samsung A50 kính 20k
Samsung A50 cảm ứng 90k
Samsung A50 cổ màn hình 90k
Samsung A50s kính 30k
Samsung A51 kính 30k
Samsung A51 cảm ứng 100k
Samsung A51 cổ màn hình 100k
Samsung A6 kính 20k
Samsung A6 cổ cảm ứng 60k
Samsung A6 cổ màn hình 50k
Samsung A6 plus kính 20k
Samsung A6 plus cổ cảm ứng 90k
Samsung A6 plus cổ màn hình 90k
Samsung A7 kính 20k
Samsung A7 (2018) kính 30k
Samsung A7 (2018) cổ cảm ứng 40k
Samsung A7 (2018) cổ màn hình 40k
Samsung A7 (2018) màn hình 1550k
Samsung A7(2016) nắp sau 25k
Samsung A7(2016) kính 20k
Samsung A7(2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung A7(2016) cổ màn hình 50k
Samsung A7(2017) nắp sau 90k
Samsung A7(2017) kính 20k
Samsung A7(2017) cảm ứng 50k
Samsung A7(2017) cổ màn hình 50k
Samsung A70 kính 20k
Samsung A70 cổ cảm ứng 90k
Samsung A71 kính 30k
Samsung A8 kính 18k
Samsung A8 cổ cảm ứng 50k
Samsung A8 cổ màn hình 50k
Samsung A8 (2016) kính 20k
Samsung A8 (2016) cảm ứng 40k
Samsung A8 (2016) cổ màn hình 40k
Samsung A8 2018 cổ cảm ứng 50k
Samsung A8 2018 cổ màn hình 50k
Samsung A8 Plus (2018) nắp sau 90k
Samsung A8 Plus (2018) kính 20k
Samsung A8 plus 2018 cổ cảm ứng 50k
Samsung A8 plus 2018 cổ màn hình 50k
Samsung A8 Star kính 20k
Samsung A8(2018) kính 20k
Samsung A80 kính 40k
Samsung A9 ( A9 Pro) kính 18k
Samsung A9 ( A9 Pro) cổ cảm ứng 50k
Samsung A9 ( A9 Pro) cổ màn hình 50k
Samsung A9 pro (2020)/ A8s kính 30k
Samsung A9(2018) kính 20k
Samsung C9 cảm ứng 40k
Samsung C9 cổ màn hình 40k
Samsung C9 (C9 Pro) kính 30k
Samsung Core 2 Duos cảm ứng rời 120k
Samsung Core Duos cảm ứng rời 110k
Samsung Core Prime cảm ứng 55k
Samsung E5 kính 15k
Samsung E7 kính 20k
Samsung G530 màn hình 550k
Samsung Grand 1 cảm ứng rời 90k
Samsung Grand 2 cảm ứng rời 90k
Samsung Grand Prime cảm ứng rời 55k
Samsung J1 (2016) kính 15k
Samsung J1 (2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J1 (2016) cổ màn hình 50k
Samsung J2 kính 20k
Samsung J2 cổ cảm ứng 50k
Samsung J2 cổ màn hình 50k
Samsung J2 core kính 30k
Samsung J2 Prime cảm ứng rời 65k
Samsung J2 Pro kính 18k
Samsung J3 2016( màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J3 Pro 2017 kính 20k
Samsung J3(2016) kính 20k
Samsung J3(2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J3(2016) cổ màn hình 50k
Samsung J4 kính 18k
Samsung J4 cổ màn hình 60k
Samsung J4 cảm ứng 40k
Samsung J4 plus kính 20k
Samsung J5 kính 18k
Samsung J5 cổ cảm ứng 50k
Samsung J5 cổ màn hình 50k
Samsung J5 (2016) kính 13k
Samsung J5 (2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J5 (2016) cổ màn hình 50k
Samsung J5 (màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J5 2016( màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J5 Prime kính 20k
Samsung J5 pro kính 20k
Samsung J6 kính 20k
Samsung J6 cổ cảm ứng 60k
Samsung J6 cổ màn hình 60k
Samsung J6 plus kính 20k
Samsung J7 kính 20k
Samsung J7 cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 cổ màn hình 50k
Samsung J7 (2016) kính 20k
Samsung J7 (2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 (2016) cổ màn hình 50k
Samsung J7 (Màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J7 2016 (màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J7 Plus kính 20k
Samsung J7 Plus cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 Plus cổ màn hình 50k
Samsung J7 Prime kính 15k
Samsung J7 Pro kính 20k
Samsung J7 Pro cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 Pro cổ màn hình 50k
Samsung J8 kính 20k
Samsung J8 cổ cảm ứng 60k
Samsung J8 cổ màn hình 60k
Samsung M10 kính 20k
Samsung M11 kính 20k
Samsung M20 kính 20k
Samsung M21 kính 20k
Samsung M30 kính 20k
Samsung M31 kính 30k
Samsung M31s kính 20k
Samsung M51 kính 30k
Samsung Note 10 nắp sau 500k
Samsung Note 10 kính 200k
Samsung Note 10 Plus kính 200k
Samsung Note 20 màn hình 3800k
Samsung Note 3 kính 18k
Samsung Note 3 Neo kính 20k
Samsung Note 4 màn hình 50k
Samsung Note 4 kính 18k
Samsung Note 4 cổ màn hình 50k
Samsung Note 5 nắp sau 200k
Samsung Note 5 kính 90k
Samsung Note 5 màn hình 1900k
Samsung Note 7/Note FE nắp sau 200k
Samsung Note 7/Note FE màn hình 2490k
Samsung Note 8 nắp sau 150k
Samsung Note 8 kính 170k
Samsung Note 8 màn hình 3100k
Samsung Note 9 nắp sau 250k
Samsung Note 9 kính 240k
Samsung Note 9 màn hình 3300k
Samsung Note FE/Note 7 kính 130k
Samsung P585 cảm ứng 340k
Samsung S10 nắp sau 450k
Samsung S10 kính 200k
Samsung S10 màn hình 3800k
Samsung S10 plus nắp sau 450k
Samsung S10 plus kính 200k
Samsung S2 kính 30k
Samsung S20 kính 200k
Samsung S20 màn hình 3700k
Samsung S20 plus kính 200k
Samsung S20 plus màn hình 3800k
Samsung S20 Ultra kính 200k
Samsung S20 Ultra màn hình 3800k
Samsung S21 kính 200k
Samsung S21 Plus kính 300k
Samsung S21 Ultra kính 450k
Samsung S3 kính 30k
Samsung S3 mini kính 20k
Samsung S4 kính 20k
Samsung S4 mini kính 20k
Samsung S5 kính 40k
Samsung S5 cổ cảm ứng 50k
Samsung S5 cổ màn hình 50k
Samsung S6 nắp sau 190k
Samsung S6 kính 80k
Samsung S6 Edge nắp sau 200k
Samsung S6 Edge plus nắp sau 200k
Samsung S6 Edge plus kính 170k
Samsung S6 Edge plus cảm ứng 940k
Samsung S7 nắp sau 70k
Samsung S7 kính 90k
Samsung S7 cổ cảm ứng 100k
Samsung S7 cổ màn hình 100k
Samsung S7 Edge nắp sau 170k
Samsung S7 Edge kính 130k
Samsung S7 Edge cảm ứng 600k
Samsung S8 nắp sau 150k
Samsung S8 kính 170k
Samsung S8 màn hình 2600k
Samsung S8 Plus nắp sau 150k
Samsung S8 Plus kính 170k
Samsung S8 Plus màn hình 3100k
Samsung S9 nắp sau 150k
Samsung S9 kính 150k
Samsung S9 màn hình 2600k
Samsung S9 Plus nắp sau 200k
Samsung S9 Plus kính 180k
Samsung S9 Plus màn hình 3100k
Samsung P205 cảm ứng 300k
Samsung P355 cảm ứng 250k
Samsung T295 kính 90k
Samsung T295 màn hình 1050k
Samsung T355 cảm ứng 250k
Samsung T515 cảm ứng 300k
Samsung T595 cảm ứng 350k
Samsung T815 kính 150k
Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510) cảm ứng rời 210k
Samsung Tab - 8.9 cảm ứng rời 300k
Samsung Tab 2 - 10.1(P5100/ P5110/ P5115) cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 2 - 7.0 cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 3 - 7.0 cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 3 - 8.0 cảm ứng 200k
Samsung Tab 3 10.1 (P5200) cảm ứng 290k
Samsung Tab 3 Lite cảm ứng rời 150k
Samsung Tab 4 cảm ứng 70k
Samsung Tab 4 - 10.1( T530 / T531 / T535) cảm ứng 340k
Samsung Tab 4 - 8.0 cảm ứng 310k
Samsung Tab 7 Plus cảm ứng rời 190k
Samsung Tab A 10.1 ( T585 ) cảm ứng 220k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) kính 22k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) màn hình 800k
Samsung Tab E 9.6 (T561) cảm ứng rời 125k
Samsung Tab Note - 8 cảm ứng 315k
Samsung Tab Note 10 cảm ứng 550k
Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601) cảm ứng 400k
Samsung tab P555/ P550 cảm ứng 310k
Samsung Tab S - 10.5 kính 270k
Samsung Tab S - 8.4 kính 170k
Samsung Tab S6 (T865) kính 400k
Samsung tab T555/ T550 cảm ứng 310k
Nokia 2 kính 20k
Nokia 2.1 kính 20k
Nokia 2.2 màn hình 600k
Nokia 3 kính 20k
Nokia 3 màn hình 600k
Nokia 3.1 kính 20k
Nokia 3.1 màn hình 700k
Nokia 3.1 plus kính 40k
Nokia 3.2 cảm ứng 140k
Nokia 3.2 màn hình 750k
Nokia 5 kính 20k
Nokia 5 màn hình 600k
Nokia 5.1 kính 20k
Nokia 5.1 màn hình 600k
Nokia 5.3 kính 20k
Nokia 6 kính 50k
Nokia 6 màn hình 700k
Nokia 6.1 kính 20k
Nokia 6.1 màn hình 700k
Nokia 6.1 plus Pin 200k
Nokia 6.1 plus màn hình 700k
Nokia 7 plus kính 20k
Nokia 7.2 kính 20k
Nokia 8 kính 20k
Nokia 8.1 kính 20k
Nokia 8.1 màn hình 850k
Nokia C2 kính 30k
Nokia X2 Dual cảm ứng 90k
Nokia X5/ Nokia 5.1 plus kính 20k
Nokia X6/Nokia 6.1 plus cảm ứng 75k
Nokia X7 kính 50k
Nokia X7 màn hình 800k
Asus Zen 4 max cảm ứng 95k
Asus ZenFone 3 5.2 cảm ứng 90k
Asus ZenFone 3 5.5 cảm ứng 80k
Asus ZenFone 3 Laser cảm ứng 110k
Asus ZenFone 3 Max 5.2 kính 30k
Asus ZenFone 3 Max 5.5 cảm ứng 80k
Asus ZenFone 4 cảm ứng rời 65k
Asus Zenfone 4 max cảm ứng 88k
Asus Zenfone 4 Max Pro cảm ứng 85k
Zen 3s max cảm ứng 95k
Zen max pro M1 kính 50k
Zen5 (2018) kính 70k
Zenmax pro M2 kính 50k
Oppo A11 kính 30k
Oppo A15 kính 20k
Oppo A1k cảm ứng 85k
Oppo A31 kính 20k
Oppo A3s kính 20k
Oppo A5 (2020) kính 30k
Oppo A52 kính 30k
Oppo A53 kính 30k
Oppo A5s kính 40k
Oppo A7(A5s) kính 20k
Oppo A71 cảm ứng 58k
Oppo A71 màn hình 600k
Oppo A77 kính 40k
Oppo A83 kính 18k
Oppo A9(2020) kính 30k
Oppo A92 kính 30k
Oppo F1 cảm ứng 80k
Oppo F1 màn hình 500k
Oppo F1 Plus 5.5 kính 20k
Oppo F1 Plus 5.5 màn hình 950k
Oppo F11 kính 20k
Oppo F11 pro kính 20k
Oppo F1S cảm ứng 58k
Oppo F1S Pin 200k
Oppo F1S màn hình 550k
Oppo F3 kính 19k
Oppo F3 lite cảm ứng 90k
Oppo F3 lite màn hình 500k
Oppo F3 plus kính 20k
Oppo F5 kính 20k
Oppo F7 kính 20k
Oppo F7 youth kính 20k
Oppo F7 youth màn hình 750k
Oppo F9 kính 19k
Oppo Find 5 cảm ứng 110k
Oppo Find 5 Mini cảm ứng 90k
Oppo Find 7 cảm ứng 110k
Oppo Find X kính 240k
Oppo Find X2 kính 200k
Oppo Joy 3 cảm ứng rời 90k
Oppo K3 kính 30k
Oppo Mirror cảm ứng 110k
Oppo Mirror 5 cảm ứng 58k
Oppo Mirror 5 màn hình 400k
Oppo Neo cảm ứng rời 100k
Oppo Neo 5 cảm ứng rời 58k
Oppo Neo 5 màn hình 350k
Oppo Neo 7 cảm ứng 55k
Oppo Neo 7 màn hình 450k
Oppo Neo 9 cảm ứng 55k
Oppo Neo 9s cảm ứng 58k
Oppo Neo 9s màn hình 550k
Oppo R1 cảm ứng 90k
Oppo R11 kính 30k
Oppo R11 màn hình 1200k
Oppo R11 plus kính 30k
Oppo R11 plus màn hình 950k
Oppo R11s kính 30k
Oppo R11s plus kính 30k
Oppo R17 kính 40k
Oppo R1s/ R1k cảm ứng 140k
Oppo R5 kính 13k
Oppo R7 PLUS kính 20k
Oppo R7(lite) kính 20k
Oppo R7S kính 20k
Oppo R9 Plus 6.0 kính 50k
Oppo Reno kính 30k
Oppo Reno 2F kính 20k
Oppo Reno 3 kính 30k
Oppo Reno 4 kính 30k
Oppo Reno 4 pro kính 180k
Oppo Reno 5 kính 30k
Realme 3 kính 20k
Realme 5 pro kính 30k
Realme 6 kính 30k
Realme C1 kính 20k
Realme C1 màn hình 600k
Realme C2 cảm ứng 90k
Realme C3 kính 20k
Vivo S1 kính 30k
Vivo S1 pro kính 40k
Vivo V1 cảm ứng 90k
Vivo V11 kính 20k
Vivo V15 kính 20k
Vivo V15 màn hình 800k
Vivo V3 cảm ứng 63k
Vivo V3 max cảm ứng 80k
Vivo V5/ V5s cảm ứng 63k
Vivo V7 kính 20k
Vivo V7 màn hình 650k
Vivo V7 plus kính 20k
Vivo V7 pro kính 30k
Vivo V9 kính 20k
Vivo V9 màn hình 700k
Vivo Y11 kính 20k
Vivo Y15 kính 30k
Vivo Y17 kính 30k
Vivo Y19 kính 30k
Vivo Y20 kính 20k
Vivo Y30 kính 30k
Vivo Y30 màn hình 850k
Vivo Y31 cảm ứng 90k
Vivo Y53 cảm ứng 70k
Vivo Y53 màn hình 390k
Vivo Y55 cảm ứng 63k
Vivo Y55 màn hình 600k
Vivo Y66 cảm ứng 70k
Vivo Y69 cảm ứng 90k
Vivo Y71 kính 20k
Vivo Y71 màn hình 650k
Vivo Y81 kính 18k
Vivo Y81 màn hình 650k
Vivo Y85 kính 20k
Vivo Y85 màn hình 650k
Vivo Y91 kính 20k
Vivo Y93 kính 30k
Vivo Y97 kính 20k
GR5 mini cảm ứng 70k
Honor 8X kính 20k
Honor play kính 20k
Huawei 2i/3i Pin 150k
Huawei 3e Pin 150k
Huawei AGS2_L09 kính 100k
Huawei AGS_L09 cảm ứng 180k
Huawei CPN _L09 kính 90k
Huawei GR5 cảm ứng 75k
Huawei Honor 7A cảm ứng 80k
Huawei Honor 8A cảm ứng 90k
Huawei K0B_L09 cảm ứng 160k
Huawei Media Pad T3 - 7.0 kính 60k
Huawei MediaPad M3 8.4 cảm ứng 490k
Huawei MediaPad T1-701u kính 20k
Huawei Nova 2i cảm ứng 75k
Huawei Nova 3e cảm ứng 70k
Huawei Nova 3e màn hình 650k
Huawei nova 3i nắp sau 140k
Huawei nova 3i kính 20k
Huawei P20 kính 40k
Huawei P20 pro kính 30k
Huawei P30 kính 20k
Huawei P30 lite kính 20k
Huawei P9 kính 50k
Huawei S8 701U cảm ứng 140k
Huawei Y3 2017 cảm ứng 140k
Huawei Y5 2017 màn hình 600k
Huawei Y6 II cảm ứng 110k
Huawei Y6 Prime cảm ứng 85k
Huawei Y6 Prime màn hình 650k
Huawei Y6 pro kính 20k
Huawei Y7 Prime kính 20k
Huawei Y7 Prime màn hình 650k
Huawei Y7 Pro cảm ứng 85k
Huawei Y7 Pro màn hình 650k
Huawei Y7 pro (2019) màn hình 650k
Huawei Y7 pro 2019 cảm ứng 100k
Huawei Y7(2019) màn hình 550k
Huawei Y9 2019 kính 20k
Huawei Y9 prime 2019 kính 20k
Huawei Y9 prime 2019 màn hình 950k
Huawei Y9 pro cảm ứng 120k
Huawie P30 pro kính 150k
Huawie Y9S kính 30k
Nova 3 kính 20k
Mi 3 cảm ứng 90k
Mi 4 cảm ứng 95k
Mi 5 kính 30k
Mi 8 lite kính 20k
Mi 8 Se kính 40k
Mi A2 (RedMi 6x) kính 20k
Mi Max 1 cảm ứng 95k
Mi Max 2 cảm ứng 100k
Mi max 3 cảm ứng 100k
Mi Mix 1 kính 90k
Mi mix 2 kính 90k
Mi9 se kính 30k
MiPad 2 cảm ứng 450k
MiPad 3 cảm ứng 450k
Note 6 pro kính 20k
Realme 5 kính 30k
Realme 5i kính 20k
Realme 7i kính 30k
Realme C11/C12/C15 kính 30k
Realme C17 kính 20k
Redmi 3 cảm ứng 140k
Redmi 4 Prime cảm ứng 90k
Redmi 4A cảm ứng 70k
Redmi 4X cảm ứng 80k
Redmi 5 kính 20k
Redmi 5 Plus kính 18k
Redmi 5A Prime cảm ứng 80k
Redmi 6 pro/Mi A2 lite cảm ứng 110k
Redmi 8 kính 30k
Redmi 9A/9C kính 30k
Redmi 9T kính 20k
Redmi K30 5G kính 40k
Redmi Note 3 cảm ứng 110k
Redmi Note 4 cảm ứng 75k
Redmi Note 4x cảm ứng 75k
Redmi note 5/ pro kính 20k
Redmi Note 5A cảm ứng 80k
Redmi note 6 pro kính 20k
Redmi note 8 pro kính 30k
Redmi note 9 kính 20k
Redmi S2 màn hình 390k
Xaomi F1 kính 20k
Xaomi Mi 6 kính 40k
Xaomi Mi 7 kính 20k
Xaomi Mi 8 kính 40k
Xaomi Mi A3 kính 30k
Xaomi Mi Play cảm ứng 110k
Xaomi Mi9T kính 30k
Xaomi Note 10 pro kính 30k
Xaomi Redmi 5A cảm ứng 80k
Xaomi Redmi 5x/ Mi A1 cảm ứng 140k
Xaomi Redmi 6/6A cảm ứng 80k
Xaomi Redmi 6x kính 20k
Xaomi Redmi 7 cảm ứng 90k
Xaomi Redmi 7 màn hình 700k
Xaomi redmi 7A cảm ứng 85k
Xaomi Redmi 9 kính 30k
Xaomi Redmi K20 pro kính 50k
Xaomi Redmi Note 7 pro kính 20k
Xaomi Redmi S2 cảm ứng 90k
Apple watch seri 2 cảm ứng 700k
Apple Watch seri 4 kính 200k
Vsmart active 1 kính 30k
Vsmart active 3 kính 30k
Vsmart active plus kính 30k
Vsmart Bee cảm ứng 120k
Vsmart Bee 3 cảm ứng 100k
Vsmart Joy 1 kính 30k
Vsmart Joy 1 plus kính 30k
Vsmart Joy 2 plus kính 30k
Vsmart Joy 3 kính 30k
VSmart Live kính 20k
Vsmart live 4 kính 30k
Vsmart star cảm ứng 100k
Vsmart star 3 kính 30k
Vsmart star 4 kính 20k

Linh Kiện Ép Kính

Kimanhstore.com - Mua bán, tư vấn sửa chữa điện thoại Cần Thơ

 Địa chỉ: 306C Nguyễn Văn Linh, KV5, P. An Khánh,Q. Ninh Kiều,TP Cần Thơ

 Tel: 0939.96.73.86

 Email: phamdilinh@gmail.com

Website: www.kimanhstore.com

Trung Tâm Tư Vấn Sửa Chữa Điện Thoại Kim Ánh © 2022 All Right Reserved

Thiết kết website Webso.vn